بلاگ

 • صفحه نخست
 • آشنایی با تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

آشنایی با تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

یکی از دغدغه های اصلی نوجوانان به ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه است. شاید بار ها با خود درباره روند کنکور، انتخاب رشته و بازار کار صحبت کرده باشند. دانش آموزان با تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم می‌توانند به آرزو هایشان نزدیکتر بشوند.

تعیین رشته تحصیلی تصمیم مهمی است. دانش آموز یک سال درس خوانده ولی حالا تصمیم جدیدی گرفته است که باید برنامه های جدیدی بر اساس آن بچیند. در این مقاله از آموزشگاه آنلاین ریاضی رو خط درباره جزئیات و نحوه تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم صحبت خواهیم کرد.

اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

دانش آموز دبیرستانی برای تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم اگر بخواهد تغییر رشته درون شاخه‌ای بدهد باید در ابتدا به اداره آموزش و پرورش مراجعه کند. در گام اول با بیان شرایط خود با مدیر مدرسه محل تحصیل و دریافت موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل می‌تواند برای تغییر رشته اقدام کند.

پس از انجام مراحل اداری و قانونی تغییر رشته به دانش آموز اجازه‌ی شرکت در آزمون داده خواهد شد. یکی از نکات قابل توجه این است که مدیران آموزشگاه ها و مدارس سراسر کشور بر اساس بخشنامه باید تاریخ این آزمون را به دانش آموزان اطلاع دهند. همچنین اطلاعات ضروری درباره تغییر رشته و روند اداری آن را می‌توان از مدیر مدرسه جویا شد.

مرحله 1 ) پر کردن فرم درخواست تغییر رشته یازدهم

در اولین مرحله از تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم باید دانش آموزان یک فرم را جهت اعلام رسمی خود تکمیل کنند تا بتوانند در آزمون مربوطه شرکت کنند.

 • زمان قانونی تحویل فرم تکمیل شده توسط دانش آموز برای تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم تا دو هفته قبل از شروع امتحان های خرداد و یا شهریور تعیین شده است.
 • فرم تکمیل شده را دانش آموز باید به مدیر آموزشگاه یا مدرسه تحویل بدهد.
 • فرم برای ثبت این درخواست در دو نسخه باید پر شود. (یکی برای ثبت در پرونده دانش آموز و دیگری برای طی مراحل اداری)
 • اگر دانش آموز در هر دو امتحان خرداد ماه و شهریور ماه شرکت کرده باشد؛ باید درخواست خود را به طور جداگانه به ازای هر دو آزمون تکمیل و ارسال کند. (دو نسخه برای خرداد و دو نسخه برای شهریور)
اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم
اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

مرحله 2 ) روند معرفی دانش آموز متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای

در این مرحله مدیر مدرسه یا آموزشگاه فرم تکمیل شده توسط دانش آموز را برای بررسی باید به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه ارسال کند. پس از آن این موضوع در کمیسیون موارد خاص شهرستان، منطقه و ناحیه مطرح شده و جواز حضور در آزمون درخواست شده برای دانش آموز صادر می‌گردد.

 • پس از آن که دانش آموز اجازه‌ی شرکت در آزمون های تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم را پیدا کرد، باید در همان واحد آموزشی خود امتحان بدهد.
 • در صورتی که رشته مورد نظر در همان واحد آموزشی وجود نداشته باشد، باید از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه دبیرستان دیگری را برای شرکت در آزمون انتخاب کند.
 • یک هفته پیش از برگزاری امتحان های تغییر رشته، دانش آموز بر اساس برگه‌ی شماره‌ی ۲، باید به محل برگزاری آزمون به صورت رسمی معرفی شود.
 • واحد آموزشی مقصد (محل برگزاری آزمون تغییر رشته) وظیفه دارد از دانش آموز امتحان را بگیرد.
 • آموزشگاه برگزار کننده آزمون پس از شرکت دانش آموز در امتحان تغییر رشته، باید بخش (ب) در برگه‌ی شماره 2 را تکمیل کرده و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.
اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم
اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

مرحله 3 ) نحوه شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر رشته یازدهم

بر اساس قوانین تغییر رشته درون شاخه‌ای، دانش آموز پایه یازدهم دبیرستان باید پیش از شرکت در آزمون تاییدیه کمیسیون موارد خاص اداره آموزش و پرورش را کسب کرده باشد تا بتواند در آزمون شرکت کند. همچنین باید حد نصاب کافی نمره را در هر آزمون به دست آورد تا اجازه تغییر رشته به او داده شود.

دروسی که برای تغییر رشته های دبیرستانی به یکدیگر دانش آموز باید در آن ها امتحان دهد، مطابق جدول زیر است:

ردیفرشته دبیرستاننام درس های تغییر رشته
1ریاضی – فیزیکحسابان 1 – هندسه 2 – فیزیک 2 – شیمی 2
2علوم تجربیریاضی 2 – فیزیک 2 – شیمی 2 – زیست شناسی 2
3ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون  ادبی 2 – جامعه شناسی 2 – عربی (زبان تخصصی رشته) 2 – فلسفه 1
4علوم و معارف انسانیعلوم و معارف قرآنی 2 – اصول عقاید 2 – عربی (زبان تخصصی رشته) 2 – تاریخ (تخصصی رشته) 2
اصول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم
 • توجه شود! اگر درسی که در جدول بالا برای تغییر رشته ذکر شده است و دانش آموز پیش از شرکت در آزمون تغییر رشته آن را در خرداد یا شهریور پیشین امتحان داده و نمره قبولی کسب کرده است، دیگر لازم نیست در آزمون شرکت کند. نمره به صورت خودکار جایگزین می‌شود.

مرحله 4 ) تطبیق درس های رشته قبلی با رشته جدید در تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

پس از دریافت تاییدیه نمرات حاصل از شرکت در امتحانات توسط اداره آموزش و پرورش، دانش آموز می‌بایست درس های دیگر در پایه های دهم و یازدهم را هم در دوره تابستان و یا دی ماه برای رشته جدید پایه بگذراند.

 • درس های رشته جدید که دارای کد درسی یکسان با درس های رشته پیشین هستند معادل حساب شده و پذیرفته می‌شوند.
 • درس هایی که دانش آموز گذرانده است و کد یا عنوان آن مشابه با درس رشته جدیدی نیست ولی از نظر محتوا تشابه دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق داده می‌شوند. همچنین نمره درس گذرانده شده از دانش آموز پذیرفته و جایگزین درس در رشته جدید می‌شود.
 • اگر تعداد واحد های درسی گذرانده شده با تعداد واحد های درس های تطبیقی یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه تعداد واحد ها خواهد بود.
 • پس از ثبت نام دانش آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه ای انجام می‌گیرد.
 • ·        بر اساس کارنامه رایانه‌ای برای انتقال واحد های درسی صادر می‌شود دانش آموز برای فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن کسری واحد های منطبق بر رشته جدید است. با درج کلمه کمبود در کارنامه این واحد ها مشخص خواهند شد.
 • دروس پایه های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش آموز که در رشته جدید پذیرفته نشدند (با وجود کسب حد نصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی جدید مشخص خواهند شد.
 • مطابق ماده ۸۴ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1395/03/17 ، اعطای گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم) به دانش آموز، مشروط به گذراندن همه واحد های درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است. جدول دروس قابل تطبیق در تغییر رشته درون شاخه ای که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.
 • دروسی را که دانش آموز برای تغییر رشته انتخاب می‌کند جز سقف واحد های درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.
ردیفنام درس رشته قبلیکدنام درس رشته جدیدکد
1تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 110151اصول عقاید10241
2تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 110151تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 110011
3اصول عقاید 110241تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 110011
4اصول عقاید 210241تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 110151
5اصول عقاید 211281تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 211011
6اصول عقاید 211281تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 211181
7تاریخ 110191تاریخ تخصصی رشته 110281
8تاریخ تخصصی رشته 110281تاریخ 110191
9تاریخ 211231تاریخ تخصصی رشته 211321
10تاریخ تخصصی رشته 211321تاریخ 211231
11آمار و احتمال11071ریاضی و آمار 211211
12حسابان 111061ریاضی 211161
13حسابان 111061ریاضی و آمار 211211
14ریاضی 110051ریاضی و آمار 110181
15ریاضی 211161ریاضی و آمار 211211
16عربی (زبان تخصصی رشته) 110161عربی، زبان و قرآن 110021
17عربی (زبان تخصصی رشته) 110271عربی (زبان تخصصی رشته) 110161
18عربی (زبان تخصصی رشته) 110271عربی، زبان و قرآن 110021
19عربی (زبان تخصصی رشته) 110161عربی (زبان تخصصی رشته) 110271
20عربی (زبان تخصصی رشته) 211191عربی، زبان و قرآن 211021
21عربی (زبان تخصصی رشته) 211311عربی (زبان تخصصی رشته) 211191
22عربی (زبان تخصصی رشته) 211191عربی (زبان تخصصی رشته) 211311
23فیزیک 110101فیزیک 110291
24فیزیک 211101فیزیک 211331
تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

مرحله 5) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

امتحان های پایه در دو نوبت خرداد و شهریور برگزار می‌شوند. در نتیجه نمرات در دو ستون مجزا در کارنامه دانش آموزان در خرداد ماه در ستون نمره سالانه و در شهریورماه در ستون نمره شهریور وارد می‌شوند. در صورت کسب حد نصاب اجازه‌ی تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم داده می‌شود.

پس از دریافت و ضمیمه شدن کارنامه قبولی، با استناد بر فرم های بالا که در پرونده دانش آموز ثبت شدند، تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم انجام خواهد شد.

 • اگر دانش آموز پس از ثبت مدارک اقدام به ترک تحصیل کرد، می‌تواند با همان کارنامه در سال های بعد در مقطع بزرگسالان یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد.
 • دانش آموز متقاضی تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم به سایر رشته ها و شاخه های تحصیلی، می تواند با رعایت مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ فصل پنجم آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۶/ ۰۷ / ۱۲ در مدارس بزرگسالان با مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

سوالات متداول تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم

❓ امتحان های تغییر رشته در چه زمان هایی برگزار می‌گردد؟

✅ این امتحان در خرداد و شهریور برگزار می‌شود. چنانچه دانش آموز در خرداد در امتحان تغییر رشته درسی شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نشود می تواند آن درس را دوباره در شهریور امتحان دهد.

❓ آیا دانش آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر شرکت کند؟

✅ بله، دانش آموز در خرداد یا شهریور با امتحانات سایر دروس در صورت عدم تداخل همراه با سایر دانش آموزان در امتحانات غائبین موجه مطابق با مقررات موجود می‌تواند امتحان دهد.

❓ محاسبه نمرات در امتحان بر چه اساسی است؟

✅ نمره دروس امتحان تغییر رشته همانند نمره دروس غیر حضوری محاسبه می‌شود و نمرات کسب شده، صرفا در معدل کل دانش آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

❓ هزینه های شرکت در آزمون چگونه محاسبه می‌شود؟

✅ هزینه طرح سوال، تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد باید پرداخت شود.