!

No Products Found

No products were found matching your selection.

آموزش ریاضی پایه دوازدهم یکی از چالش های مهم دانش آموزان کنکوری است. در طی این سال تحصیلی دانش آموزان باید خود را برای آزمون چهار گزینه‌ای و تشریحی نهایی به صورت هم زمان آماده کنند.

آموزشگاه آنلاین ریاضی رو خط بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی در سه رشته تحصیلی کلاس های آموزش ریاضی پایه دوازدهم را برنامه ریزی کرده است. در این دوره ها در کنار کتاب های کار، جزوات تخصصی اساتید نیز تدریس می‌گردد.

شیوه آموزش ریاضی پایه دوازدهم در آموزشگاه ریاضی رو خط

یکی از اهداف دانش آموزان در سال آخر دبیرستان یاد گرفتن روش های تست زدن و حل تشریحی در کنار یکدیگر است. برای همین در دوره های آموزش ریاضی پایه دوازدهم باید تمرین های هدفدار برای هر دو مهارت تشریحی و تستی حل شود.

بیشتر سر فصل های آموزشی در بین سه رشته ریاضی – فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در این سال تحصیلی شبیه یکدیگر است. اگر دانش آموزان مفاهیم هر درس را به خوبی یاد بگیرند دیگر نگران استراتژی های تست زنی یا ترفند های حل تشریحی نخواهند بود.

سر فصل های اصلی برای آموزش ریاضی پایه دوازدهم عبارتند از:

  • توابع
  • روابط مثلثاتی
  • حد
  • مشتق
  • کاربرد مشتق
  • تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
  • آمار و احتمال

روش آموزش ریاضی پایه دوازدهم در آموزشگاه رو خط دارای 3 گام برای رسیدن به موفقیت است. در گام اول، دانش آموز با مفاهیم به صورت کلامی و حل فعالیت های کتاب درسی آشنا خواهد شد.

در گام دوم، پس از یادگیری کلیات نوبت به حل تمرین های مشابه امتحان های نهایی و کنکور می‌رسد. در گام سوم دانش آموز دیگر اصول را یاد گرفته است و باید تمرین های سختتر را برای آشنایی و تکرار روش های حل مسئله حل کند.

یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان در این سال آخر دبیرستان یادگیری حل تشریحی تایید شده برای آزمون های هماهنگ کشوری در پایان سال است. در طی دوره های آموزش ریاضی رو خط انواع حل تشریحی تدریس می‌شود.

همچنین با یاد گرفتن اصول حل و شناخت روش های تشخیص حل مسئله، یادگیری اصول تست زنی دیگر کار سختی نخواهد بود و تنها به تمرین و تکرار وابسته است. یکی از مشکات اصلی خانواده های دانش آموزان در پایه دوازدهم هزینه های کلاس های فوق برنامه است. برای رفاه حال شما عزیزان و افزایش کیفیت آموزش ریاضی پایه دوازدهم، بسته های آموزش ریاضی کنکور را نیز به صورت مجزا در اختیار شما قرار داده‌ایم.