معرفی پکیج آموزشی فصل دوم حسابان پایه یازدهم تابع

معرفی پکیج آموزشی فصل دوم حسابان پایه یازدهم تابع دومین فصل از کتاب حسابان پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک…

تومان195,000

معرفی پکیج آموزشی فصل دوم ریاضی پایه دهم مثلثات

معرفی دوره آموزشی فصل دوم ریاضی پایه دهم مثلثات مثلثات دومین فصل از ریاضی پایه دهم است که در نیمسال…

تومان99,000

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم حسابان پایه یازدهم تابع نمایی و لگاریتمی

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم حسابان پایه یازدهم تابع نمایی و لگاریتمی سومین فصل از حسابان پایه یازدهم رشته ریاضی…

تومان65,000

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم ریاضی پایه دهم توان‌های گویا یا عبارت‌های جبری

معرفی دوره آموزشی فصل سوم ریاضی پایه دهم توان‌های گویا یا عبارت‌های جبری پکیج آموزشی فصل سوم ریاضی پایه دهم…

تومان98,000

معرفی پکیج آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه دهم آمار و احتمال

معرفی پکیج آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه دهم آمار و احتمال هفتمین و آخرین فصل از ریاضی پایه دهم در…

تومان95,000

معرفی پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه نهم

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم ریاضی پایه نهم استدلال در هندسه پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه…

تومان42,000

معرفی دوره آموزشی توان و ریشه

معرفی دوره آموزشی فصل چهارم ریاضی پایه نهم توان و ریشه توان و ریشه یا فصل چهارم از ریاضی پایه…

تومان65,000

معرفی دوره آموزشی حجم و مساحت

معرفی دوره آموزشی فصل هشتم ریاضی پایه نهم حجم و مساحت هشتم فصل از ریاضی پایه نهم به حجم و…

تومان43,000