تعرفه اشتراک ریاضی رو خط

توجه:

شما با خرید هر یک از سطوح اشتراک (برنزی، نقره ای و طلایی) به تمامی فیلم های آموزشی و جزوات  درس ریاضی از نهم تا کنکور دسترسی پیدا می کنید. 
تفاوت هر یک از سطوح اشتراک در توضیحات آن نوشته شده است.  

اشتراک برنزی

یک ماه
هزار تومان 125
 • ویدیو های آموزشی
 • جزوات و آزمون
 • آزمون اختصاصی
 • رفع اشکال آنلاین

اشتراک نقره ی

سه ماه
هزار تومان 249
 • ویدیو های آموزشی
 • جزوات و آزمون
 • آزمون اختصاصی
 • رفع اشکال آنلاین
محبوب

اشتراک طلایی

شش ماه
هزار تومان 499
 • ویدیو های آموزشی
 • جزوات و آزمون
 • آزمون اختصاصی
 • رفع اشکال آنلاین
ویژه کنکوری ها