تعرفه اشتراک ریاضی رو خط

نکته: شما با خرید هر یک از سطوح اشتراک (برنزی، نقره ای و طلایی) به تمامی فیلم های آموزشی و جزوات  درس ریاضی از نهم تا کنکور دسترسی پیدا می کنید. 
تفاوت هر یک از سطوح اشتراک در توضیحات آن نوشته شده است.  

اشتراک ۱ ماهه برنزی

۶۵.۰۰۰ تومان، ۳عدد رفع اشکال آنلاین

اشتراک یک ماهه

برای خرید اشتراک لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس اشتراک تهیه کنید
خرید

اشتراک ۳ ماهه

۱۶۹،۰۰۰ تومان، ۱۰عدد رفع اشکال آنلاین، ۲ عدد آزمون به درخواست شما.

اشتراک ۳ ماهه

برای خرید اشتراک لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس اشتراک تهیه کنید.
خرید

اشتراک ۶ ماهه

۳۱۲،۰۰۰ تومان، ۲۴عدد رفع اشکال آنلاین، ۶عدد آزمون به درخواست شما.

اشتراک ۶ ماهه

برای خرید اشتراک لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس اشتراک تهیه کنید.
خرید