بهترین پکیج آموزش ریاضی نهم
44%
تخفیف

بهترین پکیج آموزش ریاضی نهم

با خرید پکیج آموزشی ریاضی نهم می توانید از آموزش بهترین اساتید ریاضی در منزل خود استفاده کنید! رفع اشکال و پشتیبانی رایگان پس از خرید پکیج ریاضی نهم ریاضی روخط

تومان499,000

پکیج آموزشی فصل دوم ریاضی پایه نهم اعداد حقیقی

معرفی پکیج آموزشی فصل دوم ریاضی پایه نهم اعداد حقیقی پکیج آموزشی فصل دوم ریاضی پایه نهم اعداد حقیقی را…

تومان78,000

فصل پنجم ریاضی پایه نهم عبارت های جبری

معرفی دوره آموزشی فصل پنجم ریاضی پایه نهم عبارت های جبری فصل پنجم ریاضی پایه نهم عبارت های جبری می…

تومان59,000

معرفی پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه نهم

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم ریاضی پایه نهم استدلال در هندسه پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه…

تومان42,000

معرفی دوره آموزشی توان و ریشه

معرفی دوره آموزشی فصل چهارم ریاضی پایه نهم توان و ریشه توان و ریشه یا فصل چهارم از ریاضی پایه…

تومان65,000

معرفی دوره آموزشی حجم و مساحت

معرفی دوره آموزشی فصل هشتم ریاضی پایه نهم حجم و مساحت هشتم فصل از ریاضی پایه نهم به حجم و…

تومان43,000

معرفی دوره آموزشی خط و معادله خط

معرفی دوره آموزشی فصل شش ریاضی پایه نهم خط و معادله خط فصل ششم از ریاضی پایه نهم به مبحث…

تومان89,000

معرفی دوره آموزشی عبارت های گویا

معرفی دوره آموزشی فصل هفتم از ریاضی پایه نهم عبارت های گویا عبارت های گویا هفتمین فصل از ریاضی پایه…

تومان49,000

ریاضی رو خط آموزش ریاضی نهم را برای همگان آسان نموده.
ما در این بخش به بررسی تمامی درسنامه ها ریاضی نهم می پردازیم.
آموزش ریاضی نهم هم می توان دانلو کرد هم به صورت آنلاین آن را بررسی نمود.