بلاگ

21مرداد_تعویق ازمون

تعویق آزمون سراسری

وزیر بهداشت از تعویق آزمون سراسری ۹۹ خبر داد

دکتر نمکی: با بررسی های انجام شده و برای حفظ سلامت داوطلبان، برگزاری آزمون سراسری تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد