حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰ - ریاضی رو خط

Blog

حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰

حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰ : در این مطلب از ریاضی رو خط به بررسی سوالات ریاضی کنکور رشته تجربی 1400 توسط استاد ایرج قمصری می پردازیم. همراه ما باشید. ویدئوهایی که زحمت تدوین آن با تیم تولید محتوای ریاضی رو خط انجام شده است نیز به یادگیری هر چه بهتر شما کمک می کند. ممنون همراه ما هستید.

  • سوال ۱۲۶ اتحاد ها و رادیکال ها / سال دهم فصل ۳/ سطح سوال متوسط/ زمان مورد نیاز تقریباً یک و نیم دقیقه
  • سوال ۱۲۷ اتحاد چاق و لاغر ، ضرب رادیکال و روابط بین ریشه های معادله درجه ۲ / سطح سوال متوسط / زمان مورد نیاز تقریباً یک دقیقه
  • سوال ۱۲۸ خواص معادله درجه دو ، ضرایب بین ریشه ها و عملیات روی رادیکال ها / سطح سوال سخت / زمان مورد نیاز ۲ دقیقه
  • سوال ۱۲۹ مثلثات / پایه شناخت نسبت های مثلثاتی ،  محاسبه نسبت های دو آلفا / سطح سوال متوسط / زمان موردنیاز یک و نیم دقیقه
 • سوال ۱۳۰ مثلثات / شناخت ناحیه های مثلثاتی و محاسبه نسبت های دو آلفا / سطح سوال ساده ولی وقت گیر عملیات طولانی با امکان اشتباه / زمان حل سوال ۲ دقیقه

;

  • سوال ۱۳۱ معادله مثلثاتی، دوره تناوب، رسم نمودار / سطح سوال متوسط / زمان مورد نیاز یک و نیم دقیقه
  • سوال ۱۳۲ تابع / دامنه تابع لگاریتمی و تعیین علامت و بازه ها/ سطح سوال ساده / زمان مورد نیاز ۱ دقیقه
 • سوال ۱۳۳ تابع قدر مطلق و جز صحیح / رسم تابع جزء صحیح / حد تابع جزء صحیح و رسم به کمک انتقال / سطح سوال متوسط ، ابتکاری

زمان حل تست با روش ابتکاری سی ثانیه به کمک رسم یک دقیقه

  • سوال ۱۳۴ تابع/ نقطه برخورد دو منحنی/ هندسه مختصاتی /سطح سوال متوسط/ زمان حل سوال یک دقیقه
  • سوال ۱۳۵ تابع نمایی و لگاریتمی/ فاکتور گیری در تابع نمایی/ سطح سوال ساده /زمان ۱ دقیقه
  • سوال ۱۳۶ تابع نمایی و لگاریتمی /رسم تابع /انتقال منحنی/ سطح سوال متوسط /زمان حل سوال یک و نیم دقیقه
  • سوال ۱۳۷ تابع نمایی و لگاریتمی/ معادلات لگاریتمی/ خواص عبارتهای لگاریتمی/ تبدیل لگاریتم به تابع نمایی/ سطح سوال متوسط/ زمان حل سوال یک دقیقه
  • سوال ۱۳۸ حد / حد در بی نهایت /توابع کسری و رادیکالی /ضرب رادیکال ها /سطح سوال متوسط/ زمان حل این تست ۴۵ ثانیه
 • سوال ۱۳۹ حد/ حد راست / حد تابع های شامل جزء صحیح / سطح سوال متوسط/ زمان پاسخگویی به این سوال ۳۰ ثانیه
 • سوال ۱۴۰ ترکیبی از تابع معکوس و انتقال تابع/ سطح سوال متوسط / زمان حل سوال ۱ و نیم دقیقه
 • سوال ۱۴۱ ترکیب توابع پیوستگی و تعیین علامت/ سطح سوال متوسط/ زمان حل سوال یک دقیقه
 • سوال ۱۴۲ کاربرد مشتق و مشتق توابع شامل قدر مطلق /تعیین نقاط اکسترمم نسبی تابع چند ضابطه ای / سطح سوال سخت و وقت گیر/ زمان حل ۳دقیقه
 • سوال ۱۴۳ تقارن نسبت به نیمساز ها/ هندسه تحلیلی و کاربرد مشتق/ نمودار تابع درجه ۲ / سطح سوال متوسط زمان حل دو دقیقه
 • سوال ۱۴۴ مشتق تابع مرکب و مشتق توابع شامل جزء صحیح /سطح سوال از نظر عملیات و عدد گذاری وقت گیر/ با احتمال اشتباه محاسباتی زمان ۲ دقیقه
 • سوال ۱۴۵ کاربرد مشتق و مشتق پذیری /حل دستگاه /سطح سوال در مجموع سخت می‌باشد زیرا حل دستگاه ایجاد شده وقت گیر و ابتکاری است
 • سوال ۱۴۶ مشتق /کاربرد مشتق /بهینه سازی/ مشابه این سوال در سال های قبل تکرار شده سطح سوال متوسط/ زمان حل سوال ۲ دقیقه
 • سوال ۱۴۷ احتمال /صورت این سوال مبهم ومیتوان راه ها و برداشت‌های مختلفی برای آن داشت بین علمای رشته ریاضی برای حل این سوال اختلاف است چه برسد به ما / سطح سوال در صورتی که برداشتی که گزینه ۳ را جواب می داند صحیح باشد سوال متوسط است/ با توجه به روش بالا زمان حل این سوال یک دقیقه
 • سوال ۱۴۸ روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه ۲ و روش های شمارش/ سطح سوال تقریباً سخت می باشد و روش حل آن ابتکاری است/ زمان حل سوال دو نیم دقیقه
 • سوال ۱۴۹ شمارش بدون شمردن /این سوال قرار گرفتن اشیا روی دایره است و در کتاب درسی مستقیماً به آن اشاره نشده و تعدادی از همکاران معتقدند این تست باید حذف شود /سطح سوال آسان زمان حل ۳۰ ثانیه
 • سوال ۱۵۰ شمارش و احتمال/ در اینجا نیز ابهام وجود دارد جواب سازمان سنجش گزینه یک است ولی ظاهراً جواب این تست عدد است که در گزینه ها نیست.
 • سوال ۱۵۱ هندسه تحلیلی/ معادله خط و شیب خط/ دانش آموزان باید به این مبحث اهمیت ویژه بدهند، درک صورت سوال احتیاج به تجسم یا رسم شکل دارد/ سطح سوال نسبتاً دشوار است /زمان حل سوال ۳ دقیقه
 • سوال ۱۵۲ هندسه تحلیلی و معادله خط /در این تست نیز صورت مسئله ابهام دارد و مشخص نیست c و B روی خط 3x-y=5   می باشد و این ممکن است دانش آموز را سردرگم کند و مانند سوال ۱۵۱ احتیاج به تجسم و رسم شکل دارد /سطح سوال دشوار/ زمان حل سوال ۳ دقیقه
 • سوال ۱۵۳ معادله دایره/ تعیین وطن مشترک به دو روش تستی و غیر تستی قابل حل می باشد/ سطح سوال ساده/ زمان حل ۳۰ ثانیه
 • سوال ۱۵۴ هندسه /قضیه تالس/ خواص تناسب /سطح سوال ساده /زمان حل ۱ دقیقه
 • تست ۱۵۵ ترکیبی از هندسه و مثلثات /جواب درست در گزینه ها نیست. در کلید سازمان سنجش گزینه چهار انتخاب شده

ویژگی های سوالات ۱۴۰۰ تجربی داخلی

 • الف: توجه توجه ویژه به پایه و عملیات
 • ب:  روش های تستی خاص و روش های سریع در کنکورهای سال های اخیر زیاد کاربردی نداشته اند.
 • ج: دو یا سه سوال از تست های آزمون کنکور ابهام داشته اند.
 • د: حل بعضی تستها زمان زیادی لازم داشت .

تحلیل و بررسی همه ی تست های کنکور سراسری در وبسایت ریاضی رو خط علاوه بر حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰!

پیش به سوی کنکور 1401 با چشمان باز ! از همین حالا میتوانید شروع کنید!

کلاسهای ویژه پایه دهم / پایه یازدهم و دوازدهم

 

حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰
حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰

ویژگی های پکیج کامل ریاضی در مجموعه ریاضی رو خط (کنکور 1401)

 1. این پکیج شامل تمام مباحث ریاضی کنکور از دهم تا کنکور میباشد.
 2. هر مبحث شامل ویدیو آموزشی، جزوهء کامل و تستهای برگزیده متنوع و طبقه بندی شده است.
 3. روش تدریس جزوات پکیج ریاضی کنکور کاملا مفهومی ، همراه با نکات تستی و روشهای سریع و کاربرد آنها میباشد .

برنامه ریزی ما برای کنکور 1401 و 1402 : 

کاملا حرفه ای و متناسب با توان دانش آموز که توسط برنامه ریزان حرفه ای چیده شده است .

 1. ما با تکرار و تمرین ، سرعت حل تست را بالا میبریم و دانش آموزان ریاضی رو خط با این روش با مسئله ای به نام کمبود وقت مواجه نخواهند شد .
 2. در جزوات ریاضی رو خط سوالات کنکورهای سالهای قبل و به خصوص 98 و 99 و 400 به طور دقیق تحلیل و بررسی شده و بر همین اساس سوالات کنکور 1401 پیش بینی شده اند.

ما به شما اطمینان میدهیم تمام سوالات شما با دقت و حوصله پاسخ داده خواهد شد.

سرفصل های پکیج کامل ریاضی کنکور 1401

پکیچ کامل ریاضی کنکور 1401 شامل :

 • هندسه
 • هندسه تحلیلی
 • عملیات جبری و عملیات رادیکالی
 • معادله درجه دو و نامعادلات و تعین علامت
 • معادلات گنگ و گویا
 • تابع ، قدرمطلق ، جزءصحیح ، انتقال و …
 • لگاریتم و تابع نمایی
 • الگو و دنباله
 • حد و پیوستگی
 • مشتق و کاربرد
 • آمار
 • روشهای شمارش
 • احتمال
 • مثلثات

بعد از بررسی این بستهء کامل و استثنایی حل سوالات ریاضی در کنکور 1401 برای شما دشوار نخواهد بود.

سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی با توجه به مطالب درج شده در سایت سنجش بحث برانگیز و شامل چند سوال مبهم و حتی اشتباه و خارج از محدوده کتا درسی بوده است .

 

 

 

با توجه به اینکه کنکور مسابقهء ریاضی است و این مشکلات عمومی بوده ، هدف ما از انتشار این مقاله رفع اشکالات سازمان سنجش نیست .ما میخواهیم دانش اموزان با چشمان باز خود را برای کنکور 1401 اماده کنند.

جمع بندی حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰ 

 1. وقت خودرا برای سوالات مبهم هدر ندهید.
 2. مطالب درسی را به صورت مفهومی بخوانید.
 3. روشهای سریع و سوالات تکراری در این کنکور به حداقل رسیده است.
 4. به ریاضیات پایه اهمیت بیشتری دهید.
 5. دانش اموزان باید علاوه بر تستهای کنکور های گذشته، تستهای طراحی شده جدید را نیز حل کنند.

 

همه ی مطالب ریاضی کنکور 1400 به صورت رایگان در وبسایت ریاضی رو خط وجود دارد. امیدواریم به موفقیت شما کمک کرده باشد. لطفا نظرات خود را در رابطه با حل رایگان سوالات ریاضی کنکور ۱۴۰۰ با ما در میان بگذارید.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.