پکیج آموزشی مثلثات دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور - ریاضی رو خط

Blog

  • صفحه نخست
  • پکیج آموزشی مثلثات دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور

پکیج آموزشی مثلثات دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور

ما در این بخش به بررسی پکیج آموزشی مثلثات دهم ، یازدهم ، دوازدهم و کنکور در ریاضی رو خط می پردازیم.

در این صفحه تمامی مباحثی که شما برای کنکور رشته ریاضی و تجربی نیاز دارید تفکیک شده بر اساس هر پایه قابل مشاهده است. 
شما فقط با تهیه یک اشتراک نه فقط به پکیج مثلثات بلکه به تمامی مباحث مورد نظرتون در درس ریاضی از نهم  تا کنکور دسترسی پیدا خواهید کرد.
نمونه جلسات در پایین می توانید مشاهده کنید!!

مثلثات یکی از مباحث کلیدی برای هر دو رشتهء ریاضی و تجربی میباشد.

تدریس پکیج آموزشی مثلثات کنکور کاملا تخصصی است و روشهای آموزش آن اگر مبنای صحیحی نداشته باشد دانش آموز را به بیراهه میکشاند.

مثلثات یک سری فرمول های عجیب و غریب برای حفظ کردن نیست !

روش آموزش در مجموعه ریاضی رو خط :

  • آموزش مفهومی
  • حل تمرین و تست های متنوع
  • یادگیری تست زدن و روش های تستی برای حل مسائل

همه ی موارد بالا نتیجه نوآوری و تجربه در این مجموعه میباشد.

آیا می دانید ریاضی رو خط بزرگترین و تخصیصی ترین مرجع آموزش ریاضی نهم تا کنکور در کشور می باشد؟!!

پکیج آموزشی مثلثات دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور شامل جزوات با صفحه ارایی مناسب ، همراه با فیلم تدریس توسط استاد قمصری یادگیری مثلثات را ساده و لذت بخش میکند.

خرید اشتراک

دسترسی به آموزش ریاضی نهم تا کنکور
تومان 65،000 ماهانه
  • دسترسی به همه دوره ها
  • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
  • تضمین موفقیت در آزمون ها و کنکور

در ادامه نیم نگاهی به این پکیج آموزشی مثلثات می اندازیم:

درس 1 : پکیج آموزشی مثلثات دهم “مقدماتی”

معرفی نسبت های مثلثاتی  sin x ، cos x ، tan x و cot x .

در این قسمت مثلث قائم الزاویه و همچنین فرمولهای هندسهء لازم برای حل مسائل و تستها به طور کامل بررسی شده است .

 نسبت های مثلثاتی

پکیج آموزش مثلثات دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور

مثالهایی که در این بخش آورده شده تمام نکات و ریزه کاری ها را پوشش میدهد.

توضیح دقیق همراه با شکل هایی که به صورت دقیق و با نهایت کیفیت برای شما عزیزان رسم شده اند.

مانند زاویه های متمم و رابطهء بین نسبتهای مثلثاتی آن زاویه ها :

پکیج آموزشی مثلثات مقدماتی

نسبتهای مثلثاتی 30 ، 40 و 60 درجه و فرمولهای مقدماتی مثلثاتی با روشی استثنایی و مفهومی در جلسه اول این جزوه بررسی شده است .

یک سوال متداول :

از کجا بفهمیم چه زمانی در پکیج آموزشی مثلثات از چه فرمولی استفاده کنیم ؟

به این سوال دانش آموزان با چند مثال پاسخ داده ایم.

آخرین قسمت درس1 محاسبهء مساحت مثلث غیرمشخص میباشد ،

پکیج آموزشی مثلثات

و همچنین قانون کسینوسها در مثلث غیرمشخص بررسی شده است.

a^2=b^2+c^2-2bc cos⁡A
b^2=a^2+c^2-2ac cos⁡B
c^2=a^2+b^2-2ab cos⁡C

درس 2 در پکیج آموزشی مثلثات :

دایره مثلثاتی در پکیج آموزشی مثلثات دهم می توانید مشاهده کنید.
از نگاه ما یکی از اساسی ترین و مفیدترین و پایه ای ترین قسمت های مثلثات ، شناخت دایره مثلثاتی است ، در این بخش زاویه های مثلثاتی،درجه و رادیان ، همچنین ناحیه های مثلثاتی و علامت نسبت های مثلثاتی با نمودار های دقیق تدریس شده است .
مختصات نقطه روی دایره مثلثاتی با ذکر چند مثال در جلسه دوم بررسی شده است ،
قبل از آن یک نمونه از کلاس ها ی این بخش را باهم ببینیم 

دایره مثلثاتی در پکیج آموزشی مثلثات دهم

همانطور که در شکل بالا می بینیم تصویر شعاع مشخص کننده زاویه t بر روی محور x ها برابر با cos t و روی محور y ها sin t است که رابطه فیثاغورث بین شعاع و تصویر شعاع زاویه بر دو محور برقرار است:

پکیج آموزشی مثلثات
پکیج آموزشی مثلثات

در دایره مثلثاتی نقاط مرزی بین ناحیه ها اهمیت خاصی دارند و در تستهای حد و جزءصحیح و قدرمطلق توابع مثلثاتی نقش کلیدی دارند.

  • در تستها و مسائل این بخش روشهای ذهنی پاسخ گویی به کمک دایره مثلثاتی جایگاه ویژه ای دارد.

درس 3 در پکیج آموزشی مثلثات ” یازدهم “:

نمودار توابع sin x  و cos x در پکیج آموزشی مثلثات یازدهم

رسم نمودارهای  sinx  و  cosx  به کمک دایره مثلثاتی و تعیین محل برخورد با محور طولها ، دورهء تناوب ، جهت تغییرات (صعودی یا نزولی بودن )

پکیج آموزشی مثلثات یازدهم
پکیج آموزشی مثلثات یازدهم

همچنین رسم توابع مرکب مثلثاتی در حالت کلی y=asin⁡(x+α)+b یا
y=acos⁡(x+α)+b و نکات مهم آن مانند ماکزیمم و مینیمم ، محل برخورد با محور ها و غیره ، در جلسه سوم به طور کامل بررسی میشود.
کاربرد نمودارهای مثلثاتی در حل معادلات و دورهء تناوب از مطالب دیگر این بخش میباشند.

درس 4 در پکیج آموزشی مثلثات یازدهم :

ما در کیج آموزشی مثلثات یازدهم نسبتهای مثلثاتی 2α رای بررسی می کنیم 

پکیج آموزشی مثلثات یازدهم

در این جلسه مطالب مربوط به نسبتهای 2α یعنی sin⁡2α و cos⁡2α و tan⁡2α به صورت ابتکاری و با تکیه بر تجربیات استاد ایرج قمصری طوری طراحی شده که علاوه بر یادگیری دقیق فرمولهای مربوطه از اشتباهات متداول دانش آموزان در استفاده از این فرمولها جلوگیری میکند.
در انتهای جلسه 4 ، 10 تست برگزیده و با روشهای بسیار زیبا و کاربردی حل شده و پس از آن دانش آموزان به سادگی میتوانند از این فرمولها در مسائل گوناگون استفاده کنند .

درس 5 پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم :

ما در پکیج آموزشی مثلثات یازدهم به بررسی تانژانت ، کتانژانت و دوره تناوب می پردازیم. 

بررسی نمودار تابع y=tan x و نمودار های وابسته به آن و همچنین مجانب های قائم و صعودی یا نزولی بودن تابع.

پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم

تستها و مثالهای مربوط به دورهء تناوب ، تعیین دوره تناوب اصلی با استفاده از فرمول و نمودار توابع متناوب در این بخش بررسی شده اند.

در این جلسه معادلهء خط ، شیب خط ، عرض از مبدا خط و همچنین رسم تابع خطی به طور کامل تدریس میشود.

پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم

در انتهای این بخش دانش آموز به طور کامل به مطالب مسلط خواهد بود.

درس 6 پکیج آموزشی مثلثات ” دوازدهم ” :

ما در این بخش از پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم به بررسی معادلات مثلثاتی می پردازیم

این جلسه به حل و بحث روی معادلات مثلثاتی اختصاص دارد ، در تمامی کنکورهای سالهای گذشته حداقل یک سوال از این بخش داشته ایم.

این قسمت مهم با یک روش استثنایی و حرفه ای توسط استاد ایرج قمصری همراه با حل تست و مسائل (از سطح آسان تا پیچیده) آموزش داده شده است تا شما عزیزان به راحتی بتوانید به راحتی به یک سوال این قسمت پاسخ درست دهید.

تدریس معادلات مثلثاتی با سه روش : الف ) رسم نمودار  ب) دایرهء مثلثاتی  ج)فرمولهای معادلات و مهم تر از همه ارتباط آنها با عث درک کاملی از این مبحث برای دانش آموزان میگردد .

پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم

مثال های زیادی در این درس با استفاده از روش های مختلف و فرمولهای معادلات روی دایره کاملا تفهیم و در نتیجه فراموش نمیشود.

پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم

دانش آموز ریاضی رو خط پس از آموزش فرمولها در این بخش با مثالهای متنوع ، روش تغییر متغیر ، استفاده از دوره تناوب برای تعیین جوابهای کلی و جوابهای خاص ، امتحان جواب ، استفاده از دایره مثلثاتی برای حدس جواب صحیح .

درس 7 پکیج آموزشی مثلثات دوازدهم :

ما در این بخش به بررسی سوالات برگزیده کنکور می پردازیم. 

در این بخش مهم و کلیدی سوالات پرتکرا ر و نکته دار کنکور سراسری با روشهای سریع و مفهومی با توضیحات کامل حل شده است .
این تستها طوری انتخاب و تنظیم شده که مرور کاملی بر مطالب مثلثات میباشد .

درس 8 پکیج آموزشی مثلثات یازدهم : (ویژه رشته ریاضی)

در پکیج آموزشی مثلثات یازدهم نسبتهای α±β می پردازیم .

یک بخش بسیار مهم که با حل تست و تمرین کافی دانش آموز را آماده میکند .
بعنوان مثال :

Sin100 × cos20 + sin20 × cos100=sin120

فرمولهای مهم نسبت های α±β

پکیج آموزشی مثلثات یازدهم

محاسبه نسبت های مثلثاتی مانند 15 و 105 و 75 و … که از کاربردهای این فرمولها میباشد در این بخش بررسی شده است و در انتها مسائل و تستهای برگزیده از کنکور سراسری و منابع دیگر حل شده تا نکته ای برای شما دانش آموزان سخت کوش ناگفته نماند.

مثلثات در کنکور سراسری 99

در کنکور سراسری 99 رشته ریاضی داخل و همچنین رشته ریاضی خارج سه سوال به طور کامل از مثلثات بوده و دو سوال نیز ترکیبی از مثلثات با مطالب درسی دیگر مانند خواص معادلهء درجه دو بوده است.

در کنکور سراسری 99 رشته تجربی (داخل و خارج) 4 سوال از سی سوال به مباحث مثلثات اختصاص یافته بود.

کنکور 98 هم از لحاظ آمار سوالات مثلثات مانند کنکور 99 بوده است.

این آمار نشانهء اهمیت مثلثات در کنکور سراسری است.

پکیج مثلثات ریاضی رو خط حل سوالات کنکور این بخش را برای شما تضمین میکند .

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
اگر دستگاه شما در حالت شب (Dark Mode) می باشد برای دریافت کیفیت بیشتر از این حالت خارج شوید.

چرا که بعضی از تصاویر در حالت شب وضوح کامل را ندارند